JesusGod-Pope666.Info

Danish Reformation

Wheat vs the Tares, History

Awakening to horror to shine Biblical Light all over,
yet to fallback into Roman Poopish trapping Darkness again!

Sum up; 1517 AD onward Protestant Christian devastation on Antichrist *Roman Papacy* and his dark kingdom age, Roman Papists responding for infiltration *Counter-Reformation*, Danish Protestant Kings *Christian 2 unward to...* and Papist Compromised *...Frederik 5 and unward to our time*, (1540 AD Jesuit *Satans Special educated Soldiers* Counter strike on Truth authorized by Roman Poop 666 in drunken Rome - 1565 AD Demonic Trent document with 125 curses *anathemas* on so called Heretics - 1743 AD Denmark is Fungal infected by Freemasonry *Roman Catholicism for fallen "Protestants"* giving special protection by infected Danish Kings - 1849 AD Freedom for Satanic Papists, even Jesuits by Danish Constitution - 1965AD by counsel of Vatican 2, Jesuitical Ecumenical soft power movement of further infiltration and depravation to further shipwreck Protestant Christians with sheeplike Satanism of Rome yet confirming the curses of Trent making us "just" Accurseth Separated Brothers), overall the Romanists are Pushing for the Satanic Ecuminical Roman New Worldwide Order with that Roman Antichrist King and Satanic High Priest 666 at the Top of the worldly Snake pyramid hierarchical power structure.

Ved Reformationens Protestantiske start til Papistisk tilbagefald ved indførsel af Frimureri på Dansk Jord. Danmark træder ind i Protestanismen og for smidt Romersk Satanismo *Katolicisme* på porten hvorefter det stille og roligt gør dets indtog igen og Djævlen for udsmattet os til ingenting. Det Begynder med Christian 2 som hører Luther prædike og for oversat det Nye Testamente Connecting the dots of the counter-reformation of Rome and the Antichrist 666 and his Jesuits! ""Katolicismen var Danmarks officielle religion fra senvikingetiden omkring 1000 til reformationen i 1536. Derefter var katolicismen forbudt i Danmark i længere tid, men blev atter tilladt ved indførelsen af fuld religionsfrihed med grundloven af 1849, og siden er der igen vokset en katolsk menighed frem, der i dag tæller ca. 50.000 danskere. https://da.wikipedia.org/wiki/Katolske_Kirke_i_Danmark I 1517 opslog Martin Luther sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg. Dermed begyndte den langvarige religionsomvæltning kaldet Reformationen, efterfulgt af modreformationen. Det blev den største omvæltning for kirken i nyere tid, da Luthers idéer fremtvang en opsplitning af den samlede vestlige (latinske) kristendom. Trediveårskrigen hundrede år senere var i høj grad afledt af den kirkelige splittelse. I 1536 blev reformationen gennemført i Danmark, hvorefter katolicisme eller andre religioner udover den lutherske udgave af kristendommen ikke var tilladt i Danmark."" ""German Lutheran orthodoxy influenced Danish Lutheranism in the 16th and 17th centuries. In the 18th century the church was influenced by Pietism, the Lutheran movement that began in Germany and encouraged personal religious experience and reform. As a result, missions, orphanages, and schools were established in Denmark."" https://www.britannica.com/topic/Evangelical-Lutheran-Church-of-Denmark#ref218040 Birth/Børnefødsel - King/Konge - Death/Død - Some beginning context - Martin Luther, 1483B-1546D. 1517: Opsætter de 95 Teser imod den Romerske Pølles 666 vederstyggelige afladsbreve og giver ham et ordentligt spark i numsen. 1521: Worms, Her står jeg og jeg kan ikke gøre andet! Niels Hemmingsen, 1513B-1600D. Known as the Danish Light, went to Wittenberg to be educated, coming home and being put in the higest position in the Danish Lutheran state congregation and later removed for correctly not believing in the Cookie Jesus of Luthernism like Melanchton, Swingly and Carlstadt he understood it symbolic as it should be. William Tyndale, 1494B-1536D. 1536: Fanget og Brændt af på bålet for at oversætte det nye Testamente fra Græsk til Engelsk - var igang med at oversætte det "Gamle" omend han aldrig fik det færdiggjort, afhvad jeg ved af færdiggjore han de 5 Mosebøger da jeg har dem på mobilen.


- The start of Protestant Kings in Denmark -

- Opgør med Djævlens Papistiske system -


Christian 2: 1481B-(1513-1523)K-1559D. I maj-juni 1521 opholdt Karlstadt sig i København, da Christian 2. øjensynlig nærede en kortvarig interesse for de lutherske tanker. https://denstoredanske.lex.dk/Andreas_Bodenstein_von_Karlstadt - https://da.wikipedia.org/wiki/Andreas_Karlstadt https://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/opsigelsesbrev-til-christian-2-ca-20-januar-1523/ Exiled from Denmark from 1523 to 1531 and lives in the Netherlands and Germany fra 1523 til 1531 levede den danske konge, Christian 2, i eksil i Nederlandene og Tyskland. Know as a Friend of Martin Luther, he became Protestant by hearing him Preaching. Becomes Protestant at the end of 1523 and puts up a commision which release the Danish Translation of the New Testament 1524 smuggled into the land of Denmark. *Check brev imellem Evangelie og Paulus Romerbrev* and for contrast to show the great feat of engaging yourself to this, Tyndale not far in the future from this burned for this "great" tresspass from the Greek to the English, we can thank Christian the 2 for this great work. Her mødte han teologen og reformatoren Martin Luther og blev protestant i slutningen af 1523 (1483-1546). Reformatorens prædikener gjorde indtryk på kongen, de blev gode bekendte, og forbindelsen blev holdt ved lige med breve, selv da kongen mange år senere var fængslet i Danmark. oversatte det Nye Testamente til Dansk, 1524 Luthers forkyndelse gjorde et dybt indtryk på Christian 2, og i slutningen af 1523 gik han og dronning Elisabeth over til den evangeliske lære, skriver Knud Børge Pedersen 1532-1549 hus arrest på sønderborg slot og overført til Kalundborg Slot med et friere forhold til sin død. I fangenskabet blev en gammel soldat, Mikkel, hans eneste selskab, og først i 1549 mildnedes indespærringen. Christian 2. blev overført til Kalundborg Slot, hvor han kunne færdes frit i omegnen og drage på jagt. http://denstoredanske.lex.dk/Christian_2. Luther trøstebrev i 1532 til Christian 2: Bedre at dø som tugtet konge end som ustraffet konge! Frederik 1 dør 1533 og så: ""Grevens Fejde var en borgerkrig i Danmark i 1534-1536"" https://da.wikipedia.org/wiki/Grevens_Fejde Konflikt Imellem Støtter af Christian den 2 og Christian den 3. Min kærligste broder i Kristus in letter from Christian 2 i husarrest to Christian the 3 *The third protestant king of Denmark* both being Protestants although in conflict. Tilbage står erindringen om en sammensat og gådefuld personlighed, som har spillet en stor rolle for den danske kirkes tilslutning til den evangelisk-lutherske lære. Den danske oversættelse af Det Nye Testamente blev smuglet ind i landet, og på trods af flere forsøg fra Frederik 1.s side lykkedes det ham aldrig at få alle værkerne udryddet. Et af de bevarede eksemplarer kan for eksempel ses på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød samt på Sønderborg Slot. In her address, she recalled the longstanding links between the Danish monarchy and Wittenberg. King Christian II took refuge in the town after being forced into exile in 1523. King Christian III, who made Lutheranism the official religion of Denmark in 1536, had as a young man attended the Diet of Worms in 1521 where he heard Luther defend himself against charges of heresy. https://www.oikoumene.org/news/german-president-and-danish-queen-celebrate-church-where-reformation-began


Frederik 1: 1471B-1523K-1533KD. konvertere i 1526 til Protestantisk Lutherism Katolikkerne i Danmark ville gerne have en anden på magten, Katolik men som var ret ung, men glædeligt til Danskernes måtte de bide i det sure æble og til fordel for Danskerne blev det en Protestant. ??? *Er det korrekt eller var det den næste konge?* Indenfor den nye midlertidige regering var det de konservative blandt prælaterne og adelen, som snart fik overmagten og benyttede sitiationen til at virke for, at hele den danske kirkeordning skulle føres tilbage under pavestolen i Rom.[18] Ærkebiskop Torben Bille erklærede sammen med domkapitlet i Lund de evangelske prædikanter som kættere, bandlyste dem og gjorde dem fredløse. De fleste prædikanter måtte nu flygte, men i Malmø nød de bystyrets beskyttelse. Ikonoklastiske *Smadring af dumme døde statuer og billeder* optøjer København (1530) - https://da.wikipedia.org/wiki/Andreas_Karlstadt I kirkestriden beskyttede Frederik de evangeliske prædikanter, og det vakte opsigt, da han i 1526 brød fredagsfasten. Forholdet til de katolske biskopper blev særdeles anspændt, og tonen hos den katolske kirkes fortaler, karmelitermunken Poul Helgesen, er hadsk, når han omtaler den "kirkerøveriske" konge, hvis politik reelt foregreb Reformationen. http://danmarkshistorien.dk/vis/materiale/frederik-1-1471-1533


Christian 3 søn af Frederik 1: 1503B-1534K-1559KD. Smider Papisme på Porten i 1536 som det retmæssigt må gøres af enhver retsindig konge! Den danske reformation - 1536 1536: Christian fængsler de katolske biskopper og konfiskerer deres gods. 1537: En ny kirkeordning udsendes og stadfæster Reformationen. *Sendes og Kontrolleres af teologerne af Wittingberg* Christian 3. havde som ung mødt Martin Luther, og denne oplevelse mærkede Christian 3. for livet. Efter Grevens fejde gennemførte han reformationen. Christian 3. var en nådig sejrherre. Kun få katolske biskopper blev fængslet, mens adelen gik fri. Almindelige præster blev ikke rørt, hvorfor det formentlig har taget lang tid, før reformationen var fuldt indfaset. Borgerkrigen havde kostet landet dyrt, så en praktisk løsning på dette problem var at konfiskere kirkens gods. Herved tredobledes krongodset. Det betalte en del af krigsgælden, men efterlod også kongemagten markant styrket. Christian 3.s regeringsperiode var efterfølgende præget af fredeligere tilstande, da han aktivt forsøgte at forhindre krig. Derved opgav han sine forgængeres drøm om at regere over hele Norden og søgte i stedet at konsolidere kongemagten igennem reformer og forhandlinger med udenlandske magter. https://dnm.dk/opslag/christian-3/ Johannes Bugenhagen, Lutheran reformer and theologian at Wittenberg, Ger., came to Copenhagen in 1537 to help organize the Lutheran Church of Denmark. https://www.britannica.com/topic/Evangelical-Lutheran-Church-of-Denmark#ref218040 The article focuses on Bugenhagen’s biography, theology and his important work as the legal architect of the Reformation in Denmark-Norway, which culminated in the Church Ordinance of 1537/39 and his work as legal adviser to Christian III. https://portal.findresearcher.sdu.dk/en/publications/the-architect-of-the-danish-norwegian-reformation-johannes-bugenh From 1537 to 1539, Bugenhagen undertook the task of reforming the church in the realm of Christian III of Denmark which included Schleswig-Holstein and Norway at the time. https://lutherimwald.wordpress.com/2009/04/19/april-20th-johannes-bugenhagen/ https://thenalc.org/worship-resources/festivals-commemorations/johannes-bugenhagen-pastor-1558-april-20/ and Denmark, where he worked from 1537 to 1539, assisting Prince Christian III in planting gospel-preaching churches throughout the nation. https://www.placefortruth.org/blog/johannes-bugenhagen-sharing-the-gospel-and-caring-for-the-poor Christian 3.s bibel udkom i 1550 og blev trykt i 3000 eksemplarer i det store dyre folioformat af den tyske bogtrykker Ludwig Dietz fra Rostock, der også havde trykt Luthers første plattyske bibeloversættelse 1533-34. https://www.kongernessamling.dk/koldinghus/christian-3-s-bibel/ Christian 3.s danske Bibel (1550) er den første oversættelse af hele Bibelen til dansk. Den omfatter Det gamle Testamente, De apokryfe Skrifter og Det nye Testamente. https://tekstnet.dk/christian-3-bibel/metadata


Frederik 2 søn af Christian 3: 1534B-1559K-1588KD. *Det var indlysende, at indsigt i den evangelisk-lutherske lære var den første forudsætning for, at han i sin manddom kunne værne den rette tro... Verden havde forandret sig uden for Danmark. Nye tanker om det enkelte menneskes egne muligheder på trods af standsskel havde bredt sig i og fra de >>>italienske bystater<<<, inspireret af oldtidens græske og romerske forfattere.* //1579 presses til at Suspendere Niels Hemmingsen der korrekt fastholder det symbolske ved nadvaren. Hemmingsen lærte i overensstemmelse med de senere udgaver af Confessio Augustana, at Kristus alene blev fremvist og altså ikke var fysisk til stede i nadveren. Hemmingsens svar var entydigt: Adelsmænd skulle være moralske forbilleder for laverestående medlemmer af samfundet, og derfor burde de i endnu højere grad rette sig efter loven og lade sig dømme efter den.


Christian 4: 1577B-1588K-1648KD. Pavefyrværkeri, såkaldt Propaganda imod den Katolske galeanstalt - vil hjælpe de tabende Protestantiske Tyskere imod Papisterne og taber i henhold til 30 års krige https://reformation.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/da-paven-blev-futtet-af Jesuitterne smidt ud af Danmark 1606? - Klosterlasse J.S smidt ud af kongen. https://spirituallysmart.com/jesuits.html Christian 4. var konge af Danmark og Norge fra 1588, men blev først kronet 1596. Søn af Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg. Han var gift med Anna Cathrine af Brandenburg, som døde 1612, hvorpå han i 1615 ægtede den adelige Kirsten Munk. Han blev far til mere end 20 børn, bl.a. Frederik 3. og Leonora Christine. https://www.kongernessamling.dk/rosenborg/person/christian-4/ 1605 Jesuitterne prøver at sprænge det Engelske Protestantiske Parlament med Konge i luften, henfør Guyfawks. 1613 The Gjerpen Trial Following the events of the Protestant Reformation, the Catholic Church and its missionary organization, the Society of Jesus, strived to regain control of the religion in Northern Europe. In 1612 it was reported that some prominent priests in Norway had undertaken studies at Jesuit colleges, and that they secretly supported Catholicism. Several of these suspected Catholic priests were called to the country's highest court of law, called Herredag. The trial was held at the vicarage of Gjerpen in Skien, and started on 2 August 1613. Among the suspects was Christoffer Hjort, vicar in Aker and priest at the chapel of Akershus Castle, and his two brothers Jakob Hjort and Evert Hjort. Also the priest Herman Hanssøn was among the suspects.[1][2] Niels Claussøn Senning, Bishop of the Diocese of Oslo, was responsible for the inquisitions.[3] King Christian IV of Denmark and Norway was present at the trial, and he had ordered all bishops of the country to attend.[1] The trial ended on 21 August. Several of the priests were found guilty. They were convicted to loss of benefice and inheritance, and were instructed to leave the country.[1][4][5] Two suspected students, Petrus Alphæus and Mogens Haakenssøn, were also expelled from the country.[1] https://www.wikiwand.com/en/Anti-Catholicism_in_Norway 2 August - The Gjerpen Trial begins.[1] 21 August - The Gjerpen Trial ends. Several priests and two students were found guilty of secretly support Catholicism. They were convicted to loss of benefice and inheritance, and were instructed to leave the country. One of the convicted was Christoffer Hjort.[ https://www.wikiwand.com/en/1613_in_Norway ""I 1613 blev det bestemt at hvis nogen bevistes at være katolik, skulle han være arveløs. Katolikker måtte endvidere ikke bosætte sig i Danmark, og slet ikke besidde offentlige embeder, jf. DKL III, s.38f. I 1624 var der atter behov for at lovgive mod tilgangen til jesuiterskolerne, jf. Ditlev Tamm i KU I, s.207. Som altid var politiske motiver vævet sammen med de religiøse. Som Glebe-Møller har påpeget (KU V, s.106), var en hængelse som The Gunpowder-plot i England 1605 sikkert med til at øge frygten for katolske anslag. På den anden side viser Jørgen Dybvads afsættelse 1607 at rigets undersåtter ikke gerne måtte kritisere andre potentater ofentligt, heller ikke når disse var katolikker."" https://books.google.dk/books?id=PRqTI-sBHh0C&pg=PA162&lpg=PA162&dq=Vello+Helk+katolik&source=bl&ots=ZdwaWvWY5j&sig=ACfU3U38HNGE6r9lSFF1p5XG5VzUzkl5Jg&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwje0YC2_vX3AhVS2KQKHc7eCBkQ6AF6BAgSEAM#v=onepage&q=Vello%20Helk%20katolik&f=false side 162 og før det er der noget spændene information - Fornuften under troens lydighed: naturfilosofi, medicin og teologi i Danmark - Morten Fink-Jensen In 1613 a decision was made to take strong measures in Denmark-Norway against Catholics, especially supporters of the Jesuits, due to fear of the Counter-Reformation movement. Hjort and others were prosecuted for Catholicism and eventually convicted at a trial held at the vicarage of Gjerpen. The inquisitor was Niels Claussøn Senning, the Bishop of Oslo. King Christian IV was present at the trial, and had instructed every bishop in the country to attend. Hjort was sentenced to loss of benefice and inheritance and was ordered to leave the country within 12 weeks. His brother Jacob, vicar at Onsøy, was also convicted, as were several other priests. Hjort died near Danzig in 1616. https://www.wikiwand.com/en/Christoffer_Hjort ""*Truid Aagesen* synes at have været hemmelig katolik; hans hjem udgjorde et samlingssted for hjemvendte jesuiterelever. ... Hans sympatier vanskeliggjorde dog hans stilling, navnlig da det 1613 bestemtes at en person med katolske tilbøjeligheder ikke kunne forblive i embede, men skulle forlade landet. Hans navn blev fremdraget i processen mod de norske jesuiterelever i Gjerpen i august 1613, og måneden efter blev han på grund af sine katolske sympatier afskediget og landsforvist."" - https://biografiskleksikon.lex.dk/Truid_Aagesen Christoffer Hjort (1561–1616) was a Norwegian clergyman and crypto-Catholic. He served as a vicar in Aker and was the priest at the chapel of Akershus Castle, until he was expelled from the country for Catholicism in 1613. https://www.wikiwand.com/en/Christoffer_Hjort


Frederik 3: 1609B-1648K-1670KD. I 1665 fulgte kongeloven, der var det enevældige Danmarks grundlov endtil afløst i 1849 Apostate Nicolas Steno *Niels Steensen* *Jesuit or Jesuit controlled?* 1638Jan1B–1686Nov25D Steensen was trained in the classical texts on science; however, by 1659 he seriously questioned accepted knowledge of the natural world. *Bible truthful understanding of the World wide flood?* Born to a Lutheran family, Steensen converted to Catholicism in 1667. After his conversion, his interest in the natural sciences rapidly waned giving way to his interest in theology.[15] At the beginning of 1675, he decided to become a priest. Four months later, he was ordained in the Catholic clergy in Easter 1675. As a clergyman, he was later appointed Vicar Apostolic of Nordic Missions and Titular Bishop of Titopolis by Pope Innocent XI. Steensen played an active role in the Counter-Reformation in Northern Germany. The canonization process began in 1938 and Pope John Paul II beatified Steensen in 1988.[16] https://www.viewer.vn/wiki/en/Nicolas_Steno


Christian 5: 1646B-1670K-1699KD. 1683: Danske lov offentliggøres. (Første samlede danske lov) - Protestantiske kristne Danske Lov tungt basseret på Biblen til og med 1849/1866? http://net-avisen.dk/lovreligion.htm ""In 1683 King Christian 5 decreed that the law of Denmark would recognize the Apostles’, Nicene, and Athanasian creeds, Luther’s Small Catechism, and the Augsburg Confession as the authoritative confessions of the Danish church."" https://www.britannica.com/topic/Evangelical-Lutheran-Church-of-Denmark#ref218040


Frederik 4: 1671B-1699K-1730KD. *Han havde endvidere stor interesse for pietismen, hvilket fik ham til at oprette 240 almueskoler, hvor børnene skulle lære katekismus.* Pietisme var oprindeligt en nedsættende betegnelse for en luthersk fromhedsbevægelse i 1600- 1700-tallet. Philipp Jacob Spener (1634-1705) betragtes som pietismens egentlige grundlægger. I Frankfurt, som var en fri by, sad han i det højeste embede inden for den evangelisk-lutherske kirke. I et lille skrift, "Pia desideria" (fromme ønsker) fremlagde han de tanker, som han også selv fik ført ud i livet. Ungdommen skulle undervises, hvilket han indbød til søndage eftermiddage. Også voksne strømmede til. Han indførte konfirmation, etablerede bibelstudiekredse og var aktiv inden for fattigforsorgen. Han arbejde for forbedring af præsteuddannelsen, som skulle være det, han kaldte Helligåndens værksteder. Alt i alt lagde Spener vægt på, at lægfolket skulle være kristeligt oplyst og dermed havde indflydelse i kirkelivet ved siden af præsterne. Troen og kirkelivet skulle genfødes, så det kristne liv igen blev levende. ... Herhjemme samledes radikale pietister til dagligstuemøder i københavnske borgerhjem. Man ville ikke gå i kirke. En tidligere præst fra Sønderjylland Otto Lorenzen Strandiger mente, at de åndsoplyste kristne skulle forlade kirken og danne deres egen menighed. Han undsagde barnedåben og vendte sig mod kirkens gudstjeneste, som han mente vildførte mennesker. Strandiger blev udstødt af den danske statskirke og landsforvist. Pietismen i Danmark Den pietistiske bevægelse i Tyskland nåede Danmark omkring år 1700 og fik hurtigt indflydelse ved hoffet. Under påvirkning af pietismens tanker udarbejdede Frederik d. 4. i 1708 en ny fattiglov til forbedring af fattigforsorgen og skolevæsenet. Der blev i loven lagt vægt på, at børnene fik en ordentlig kristendomsundervisning. Kongen oprettede et hjem for forældreløse i København, det såkaldte Vajsenhus (endeligt oprettet 1727). Vajsenhuset blev en kulturfaktor med et stort trykkeri, hvorfra der kom bibler, salmebøger og andagtsbøger. Endelig oprettede kongen 240 landsbyskoler eller rytterskoler i tilknytning til de store godser. Kong Frederik 4 regerede 1699-1730 Frederik 4 udarbejdede under indflydelse af pietismen en ny lov i 1708, der skulle forbedre forholdene for fattige, og han oprettede desuden skoler og satte fokus på kristendomsundervisning. Også Missionskollegiet blev oprettet under Frederik IV, hvilket skulle styrke det danske missionsarbejde.


Christian 6: 1699B-1730K-1746KD. *1736: Konfirmationen indføres. Kendt som den Fromme Konge.* Statspietismen Med Christian d. 6. blev pietismen afgørende for den danske statskirke. Den radikale og kirkekritiske pietisme blev forbudt. Kongen selv brød med Zinzendorf. Embederne i kirken blev nu besat med folk, der ville støtte et nyt og fromt liv inden for statskirkens rammer. Kongen udstedte nu en række love, der indskærpede forbud mod offentlige forlystelser på helligdage. Alle døbte skulle konfirmeres. Og konfirmationen fik borgerlige følger. Var man ikke konfirmeret, kunne man ikke modtage nadveren, få offentligt embede, være soldat eller blive gift. Til konfirmandundervisningen blev der udarbejdet en lærebog af biskop Erik Pontoppidan med 759 spørgsmål, som konfirmanden skulle kunne besvare. Bedst var det, om man kunne lærebogen udenad. Men under alle omstændigheder blev vægtlægningen på konfirmandundervisningen af stor betydning for indlæring af læsefærdigheder hos ungdommen. På denne måde fik pietismen også betydning for myndiggørelse af og oplysning i befolkningen. De radikale tendenser af pietismen i retning af modstanden mod kirken blev afvejet med vægt på lydighed og forpligtelse mod alle øvrighedspersoner, specielt præsterne. Selv om præstedømmet er fremhævet, understregede han, at selv blandt præsterne er det onde lærere og falske profeter, især dem, som gør det alt for let at komme i himmelen. Eftersom bogen var lovpligtig til brug i skole og kirke, lagde den grundlaget for vækkelser i 1800-tallet, fx "de stærke jyder".[2] I Danmark-Norge var bogen obligatorisk indtil 1794, da den blev erstattet af biskop Balles Lærebog. Christian 6 gjorde for alvor pietismen til en del af den danske kirke. Den kirkekritiske pietisme blev forbudt, forlystelser på helligdage blev indskærpet og konfirmationen fik en øget betydning. Uden en konfirmation kunne man blandt andet ikke længere blive gift eller modtage nadver, og konfirmationen indebar nu 759 spørgsmål, som konfirmanden skulle kunne besvare. Pietismen er en kristen retning, der opstod i Tyskland i 1600- og 1700-tallet. Pietisterne mente, at hvert enkelt menneskes liv skulle være gennemtrængt af fromhed, og at fromheden skulle vise sig som barmhjertighed og næstekærlighed. Pietismen kom til Danmark i begyndelsen af 1700-tallet og særligt kongen Christian 6. var overbevist pietist og levede efter et stille, indadvendt liv efter de pietistiske idealer. https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/enevaelde-1660-1849/religion-og-kirke-under-enevaelden/pietisme/ Der har igennem tiderne helt frem til i dag været rejst kritik af frimureriet, som har budt på alt, fra at frimurere har en skjult politisk dagsorden (er en form for skyggeregering), uforenelighed med kristendom, til at frimureriet i virkeligheden er en satanistisk religion. Christian 6. var kritisk over for frimureriet. https://freimaurer-wiki.de/index.php/Dk:_Frimureri Allerede som kronprins levede Frederik 5. ret udsvævende og det i en grad, at faren Christian 6 *den fromme*. overvejede at umyndiggøre ham. Det blev dog frarådet, da det stred mod Kongeloven og i øvrigt ikke ville se godt ud for enevældet. Og Frederik 5 fortsatte, hvor han slap, da han blev konge. Hovedinteresserne var jagtselskaber, kvinder og alkohol. *Satanisk papistisk frimureri tilsyneladende også!* https://natmus.dk/historisk-viden/temaer/kongeraekken/frederik-5/


- End of Protestant Kings and beginning Jesuitical infiltration of the Counter-Reformation taking rule on Danish Soil -

- Danmarks fald og surdejens indtog -


Frederik 5: 1723D-1746K-1766KD. Romersk Papistisk Satanisk Frimurer drukkenbolt både Fysisk og Spirituelt *alkoholmisbrug*: Til trods for at Moltke det meste af tiden havde styr på sin udsvævende konge, blev Frederik 5 med årene mere og mere fordrukken. Det bekymrede Moltke, selvom Frederik 5 blev ved med at love bod og bedring. Til gengæld blev der fra borgerskabets side båret over med Frederik. Han var en behagelig afveksling i forhold til den >>>fromme<<< Christian 6. *Folket klar til faldet lyder det desvære til?* Allerede mindre end et år efter frimureriets etablering i Danmark, blev den første kongelige dansker optaget til frimurer, idet KronPrins Frederik 5 blev frimurer den 3. juni 1744. Frimurerne besluttede sig for, at der skulle være fuldstændig fortrolighed om, hvad der foregik i logen, og hvem der var medlemmer. Bliver Papistisk Frimurer 1744 og der bliver holdt hånd over svampeinfektionen med særlov* 1743 indføres Satanisk Papistisk Frimureri på Dansk jord, kongen bliver medlem 1744 og lortet beskyttes med særlov fra Kongen og den beskyttelse må vel næsten starte før 1744. Kongernes beskyttelsesbreve : Under Enevælden var frimurerne i Danmark beskyttet under kongen, idet de skiftende regerende konger gav frimurerordenen beskyttelsesbreve. Med vedtagelsen afgrundloven i 1849 ophørte frimurerordenens særlige beskyttelse https://doczz.net/doc/6995203/udsalgsbøger-engelske - FrimurerietsHistorie


Christian 7 Søn af Frederik 5: 1749B-(1766-1784)K-1808KD. Ville gerne være Frimurer men blev det ikke på grund af sindsygdomme *Demoniske kræfter nedarvet fra faren?* og vanvidsproblemer. 1773 Poop abolished the Jesuits. 1776: Den amerikanske uafhængighedserklæring, løsrivelse fra Protestantiske England. United States grundlægges. Frimueri, Jesuitisk Konspiration. 1784: Kronprins Frederik overtager magten.


Frederik 6: 1768B-(1784K)1808K-1839KD. Romersk Papistisk Satanisk Frimurer 1784: Kronprins Frederik overtager reelt magten på grund af farens sygdom da han er 16 år. slog hårdt ned på trykkefriheden De stærke jyder tog afstand fra en række fornyelser. De protesterede f.eks., da Balles lærebog fra 1791 skulle indføres i skolen og til konfirmationsforberedelsen. De gik også mod den nye evangelisk-kristelige salmebog. De anså både den nye lærebog og den nye salmebog som udtryk for en kristendomsforståelse, der var langt fra bibelsk eller luthersk kristendom. I deres forsamlinger (de såkaldte konventikler) læste de fortsat de gamle andagtsbøger og sang efter Brorsons salmebog. De ønskede at beholde Kingos salmebog i kirken og Pontoppidans Sandhed til gudfrygtighed i skolen. I 1839 gav kong Frederik 6. efter for deres civile modstand og gav dem lov til selv at undervise deres børn i private friskoler. I alt blev der i de følgende år bygget 13 opvakte friskoler i sognene mellem Horsens og Vejle. Kampen om lærebøgerne kom til at strække sig over 30 år *over 40 years?*. Først i 1838 *38 eller 39?* blev striden endelig løst, da repræsentanter for De stærke Jyder fik foretræde for den enevældige Frederik VI og disse alfaderlige kongeord: »Gå da hjem kære børn og undervis jeres børn efter de bøger I finder ret«. Kongen havde ellers hidtil hverken været til at hugge eller stikke i, men var formentlig tøet op, fordi man havde indset det uholdbare i at fortsætte striden, som satte folk fra hus og hjem. Kongeordene blev fulgt op af en cirkulæreskrivelse, og »de stærke« oprettede deres egne private skoler. https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjæl/de-stærke-jyder Først den 30. maj 1828 kom en dåbsforordning, der kan ses som den første navnelov for Kongeriget Danmark. Ligesom i hertugdømmerne medførte loven krav om fast slægtsnavn for alle indbyggere. Som fremtidigt slægtsnavn skulle man bruge det patronym eller tilnavn, som var almindeligt brugt i slægten på det tidspunkt. Hvis man ville bruge et patronym, skulle det være med endelsen -sen. https://da.wikipedia.org/wiki/Navnelov#Fast_slægtsnavn_1771/1828 https://da.wikipedia.org/wiki/Patronym https://da.wikipedia.org/wiki/Tilnavn


Christian 8: 1786B-1839K-1848KD. Romersk Papistisk Satanisk Frimurer


Frederik 7: 1808B-1848K-1863KD. Så indgroet var det Sataniske galeskab med Kongehuset så Frederik den 7 automatisk blev styrmand, Generalformand for det papistiske Ulvekuld da han sætter sig på den Danske trone. 1848: Enevælden ophæves. 1849: Indførelsen af en fri forfatning (Grundloven) - Satanisk Frimureri nu legalt uden særlov og særbeskyttelse af Papist Kongestolen. Vedtagelsen af grundloven i 1849 havde haft stor folkelig opbakning, og grundlovsdagen 5. juni blev en national mærkedag. Svenske system kommer ind 1855. Frederik 7 1848—63 førte den stormesterlige hammer og lod udgive beskyttelsesbreve. Dansk Grundlov 1849 giver Frihed til Papistister, Frimureri og Jesuitter og andre Satanister.


Christian 9: 1818B-1863K-1906KD. Christian 9 var ikke »arbejdende« medlem af ordenen, men udstedte 1864 et kabinets-reskript som dens protektor. ""DR nedskriver på deres liste at han var Frimurer."" 1866: 1849 Grundloven revideres. Godsejerne får magten.


Frederik 8 1843B-1906K-1912KD. Frimurer stormester 1872-1912 1909: Kommunevalg. Kvinder har for første gang valgret.


Christian 10 1870B-1912K-1947KD. Christian 10. var frimurer fra 1912 til sin død i 1947 [6]. Han fungerede som formand (højeste styrer) for Den Danske Frimurerorden[7] med titlen Viseste Salomo Vicarius. https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_10. Den danske Frimurer Ordens arkiv og bibliotek - Tidsskrift.dk: Som konge påtog Frederik 6 sig den allerhøjeste beskyttelse og lod 1836 gennem Danske Kancelli tronfølgeren Prins Christian Frederik udnævne til leder af det danske frimureri. Såvel Christian 8 til 1848 som Frederik 7 1848—63 førte den stormesterlige hammer og lod udgive beskyttelsesbreve. Christian 9 var ikke »arbejdende« medlem af ordenen, men udstedte 1864 et kabinets-reskript som dens protektor. 1863—72 lededes frimurerlogerne af overpræsident, justitsminister Cosmus Bræstrup og kabinetssekretær J.P.T rap, den topografiske forfatter. Kronprins, senere Kong Frederik 8 var stormester 1872-1912 og fulgtes af Kong Christian X 1912—47 samt Prins Harald 1947—49. Siden har den Danske Frimurer Ordens ledere hverken været fyrstelige eller som embedsmænd stået hoffet nær. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8vprgntr4AhXas6QKHY4ECxkQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Ftidsskrift.dk%2Ffortidognutid%2Farticle%2Fdownload%2F73695%2F106571%2F158097&usg=AOvVaw37NScTukr11mASIvAihl1e Den Danske Frimurerorden blev stiftet 16. november 1858.[1][2] Frimurerlogerne under Den Danske Frimurerorden er selvstændige foreninger. https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Danske_Frimurerorden Den Danske Frimurerordens bygning kaldes Stamhuset og ligger på Blegdamsvej i København. Bygningen er tegnet af en frimurer, arkitekt Holger Rasmussen, idet frimurerne ikke ønskede at oplyse vilkår og krav til bygningens indhold til udenforstående. Byggeriet blev påbegyndt i 1923 og stod færdigt i 1927 og er opført på en 5.262 kvadratmeter stor grund, der er udstykket fra Fælledparken.[50] Grundstenen er nedlagt af Christian 10. https://da.wikipedia.org/wiki/Den_Danske_Frimurerorden The Freemasons' Hall was built from 1923 to 1927.[1] The cornerstone was laid on 3 June 1924 by Christian 10 of Denmark, who was himself a Freemason. https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasons%27_Hall,_Copenhagen 5Jun1849 Grundloven frihed til at tilbede Satan § 66 Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Kommentar: Denne bestemmelse stammer tilbage fra den første grundlov i 1849, men er aldrig blevet ført ud i livet. Tanken var, at folkekirken skulle have en mere selvstændig rolle i forhold til staten. Men man er aldrig blevet enige om en egentlig kirkeforfatning. I stedet er der vedtaget love, der giver folkekirkens medlemmer indflydelse på kirkens styre, især på lokalt plan gennem menighedsråd. Der er også lovgivning om, hvordan præster ansættes, hvordan biskopper vælges, om brugen af kirkerne og om folkekirkens økonomi. Men mange spørgsmål om kirken afgøres af kirkeministeren. https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-7 ""Og når man alligevel kan sige, at Dronningen i dag har en central rolle i folkekirken, skyldes det, at man med Grundloven i 1849 afskaffede kongens magt i kirken og i stedet indførte begrebet ”folkekirke”, som vi kender i dag. I Grundloven skrev man dog ind, at folkekirken skulle have sin egen ledelse, men en sådan blev aldrig etableret. Derfor underskriver regenten stadig i dag alle love og nye regler i folkekirken, dog med en medsignatur fra den siddende kirkeminister, der har den egentlige magt."" - https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/er-dronningen-folkekirkens-overhoved Overhoved eller ej. Når en ny biskop indsættes, eller når nye kirketekster eller ritualer finder vej til folkekirken, er dronning Margrethes underskrift som bekendt påkrævet. Og meget tyder på, at opfattelsen af Dronningen som kirkens overhoved *Højeste myndighed* netop hænger sammen med hendes formelle rolle i forbindelse med en række anliggender i folkekirken. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/er-dronningen-folkekirkens-overhoved


Statslig og Kongeligt Papistisk Hor

First Danish Royal family visit to the Vatican 1920 since 1488

""King Christian 10 and Queen Alexandrina, visited Pope Benedict 15 in 1920."" https://royalwatcherblog.com/2019/04/23/king-frederik-and-queen-ingrid-at-the-vatican-1964/ Stock Photo - The King of Denmark Christian X and Queen Alexandrina in the Vatican, from L'Illustrazione Italiana, Year XVLII, No 52, December 26, 1920. https://www.agefotostock.com/age/en/details-photo/the-king-of-denmark-christian-x-and-queen-alexandrina-in-the-vatican-from-l-illustrazione-italiana-year-xvlii-no-52-december-26-1920/DAE-BA041470/1

1980-1982 Diplomacy Connection to the Antichrist 666 restored

Omkring 80 stater har en selvstændig ambassade ved Pavestolen (i Rom, men af pladshensyn uden for Vatikanstatens territorium), mens de øvrige har sideakkrediteret ambassadører i andre europæiske lande, idet Pavestolen ikke accepterer ambassadører, der også er akkrediteret Italien. Danmark genoptog i 1982 den diplomatiske forbindelse, som var blevet afbrudt af reformationen i 1536, og siden har den danske ambassade i Bern også dækket Pavestolen. Samtidig med Danmark optog også Norge og Sverige diplomatiske forbindelser med Pavestolen. https://thomasharder.dk/da/vatikanets-udenrigspolitik Vatican City 2 August 1982[159] Denmark's diplomatic relations with the Vatican City were established in 1982 after having been suspended since the reformation in 1536. Denmark is represented in the Vatican City, through its embassy in Bern. https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Denmark

Second Danish Royal family visit to the Vatican 1964 since 1488

Kongeligt besøg i Vatikanet 1964 - King Frederik 9 and Queen Ingrid at the Vatican med Margrethe og hendes søster King Frederik 9 (wearing the Order of the Elephant and the Order of Dannebrog), Queen Ingrid (wearing the Pearl Poiré Tiara, the Order of the Elephant, and King Frederik IX’s Royal Family Order) and Princess Benedikte (in her Floral Tiara, the Order of the Elephant, King Frederik 9’s Royal Family Order, and the Commemorative Badge of the Centenary of the Royal House of Greece) have an audience with Pope Paul 6 in the Vatican Library on this day in 1964, during a State Visit to Italy. We have also recently covered the Vatican State Visits of their other daughters, Queen Margrethe and Queen Anne Marie. https://royalwatcherblog.com/2019/04/23/king-frederik-and-queen-ingrid-at-the-vatican-1964/ Apr. 23, 1964 - Poop Paul 6 received this morning during a private audience King Frederick of Denmark, Queen Ingrid and Princess Benedikte, who are in Italy for a State Visit. The Danish Royal Family will leave Rome tomorrow. https://www.alamy.com/apr-23-1964-pope-paul-vi-received-this-morning-during-a-private-audience-image69409931.html CAN172 KING FREDERICK AND QUEEN INGRID OF DENMARK MEET THE POPE https://www.youtube.com/watch?v=ZM7WSIWEAtM 23. april 1964 - Kong Frederik IX og Dronning Ingrid besøger Pave Paul i Vatikanet https://www.youtube.com/watch?v=E1wAauq6e9Q The Catholic Transcript, Volume LXVII, Number 1, 30 April 1964 — Holy Father In Tribute To Dane Royalty [ARTICLE] Holy Father In Tribute To Dane Royalty Vatican City (NC) Welcoming King Frederik 9 and Queen Ingrid of Denmark "to our home,” Pope Paul 6 paid tribute to the hard-working Danish nation and to the care taken in Denmark of children, the aged and the sick. THE POPE also praised the “religious freedom upheld for members of our church” in Denmark and its overseas territories, >>>and called the royal couple’s visit an historic occasion.<<< King Frederik’s parents, King Christian 10 and Queen Alexandrina, visited Pope Benedict 15 in 1920. KING FREDERIK, who like the Pope spoke in English, recalled that Christianity had been brought to Denmark by Catholic missionaries. He said that although the Danish Church had separated from the Roman Church, mutual respect and understanding persist between Denmark's Protestant majority and its Catholic minority. He said that many >>>Danes are following the work of the ecumenical council<<< and added that they respect the Holy See’s work for peace, particularly the late Pope John XXlll's encyclical, "Paccm in Terris.” THE KING and Queen gave the Pope a beaker and basin of silver. The Pope gave the King an artistic reproduction of the Milan library’s Resta Ambrosian Code, along with medals of his pontificate and a signed photograph of himself. To Queen Ingrid and Princess Benedikte he gave gold medals of his pontificate. To Danish Foreign Minister Per Haekkerup he gave a gold desk set. https://thecatholicnewsarchive.org/?a=d&d=CTR19640430-01.2.42&e=-------en-20--1--txt-txIN-------- *Must be the Ecuminical counsel of Vatican 2 that was going from 1962-1965 that must be the talking point* Pacem in terris ( lit. 'Peace on Earth') was a papal encyclical issued by Pope John XXIII on 11 April 1963 on the rights and obligations of individuals and of the state, as well as the proper relations between states. <<<

Now Queen Margrethe the Bloody in Rome 1975

Queen Margrethe in black with her "prince" at the Vatican, 1975 - https://royalwatcherblog.com/2019/04/03/queen-margrethe-at-the-vatican-1975/ Queen Margrethe 2 (wearing the Alexandrine Drop Tiara and her Antique Diamond Parure with King Frederik 9’s Royal Family Order) and Prince Henrik of Denmark exchange gifts during an audience with Pope Paul 6 in the Vatican Library on this day in 1975, during a State Visit to the Vatican.

1989Jun06 Denmarks first Poop visit

Juni – Paven Johannes Paul II er det første pavebesøg i Danmark nogensinde. https://da.wikipedia.org/wiki/1989 1989 – Danmarks første pavebesøg er en realitet, da Pave Johannes Paul 2. lander på Flyvestation Værløse. https://da.wikipedia.org/wiki/6._juni Danmarks første pøllebesøg Johannes Poul 2 modtaget af Statsministeren Poul Schlüter på statsministerets vegne og kørt til dronningen Margrethe den blodige for en snak. https://www.youtube.com/watch?v=TLA5Jh8WY9U kilde fra P3 Essensen Da der sidst var en pave på besøg i Danmark, i 1989, skrev Kristeligt Dagblad så meget om det, at man kunne købe en udgivelse med de samlede artikler og debatindlæg bagefter. Besøget gav nemlig anledning til megen polemik, allerede inden Johannes Paul II betrådte den danske jord. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/pavens-foerste-besoeg-i-danmark-delte-kirken

2002Mar20 Poop Nuntio for Nordic nations moves to Sweden

Vatikanet lukker og slukker i Danmark Kasserne står pakket i Vatikanets nordligste bastion i Vedbæk nord for København. Den katolske stat lukker og slukker sin ambassade i Danmark og flytter længere nordpå - til Stockholm. Siden 1960 har Vatikanet haft sin nordiske ambassade eller den såkaldte »Apostoliske Nuntiatur i Skandinavien« placeret i Danmark. »Den Apostoliske Nuntiatur« fungerer dels som et forbindelsesled mellem de katolske biskopper i de nordiske lande og pavestolen og som pavens ambassadør i de enkelte lande. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/vatikanet-lukker-og-slukker-i-danmark

2005Apr08 Poop Funeral

French President Jacques Chirac and his wife Bernadette, U.S. President George W. Bush and his wife Laura, Spanish King Juan Carlos, Danish Queen Margrethe and Prince Henrik, Belgian King Albert II attend the funeral of Pope John-Paul II joining more than two million mourners including royalty and political power brokers on St Peter's Square at Vatican City on Friday April 8, 2005. Photo by Abd Rabbo-Nebinger-Zabulon/ABACA https://www.alamy.com/french-president-jacques-chirac-and-his-wife-bernadette-us-president-george-w-bush-and-his-wife-laura-spanish-king-juan-carlos-danish-queen-margrethe-and-prince-henrik-belgian-king-albert-ii-attend-the-funeral-of-pope-john-paul-ii-joining-more-than-two-million-mourners-including-royalty-and-political-power-brokers-on-st-peters-square-at-vatican-city-on-friday-april-8-2005-photo-by-abd-rabbo-nebinger-zabulonabaca-image402068382.html?imageid=54199904-0132-444E-9FD9-FF6DF4C0FF28&p=1366776&pn=1&searchId=575557aada6903b52b048560f430c555&searchtype=0 Jordan's King Abdullah II, Spanish King Juan Carlos and Queen Sofia, Danish Queen Margrethe attend the funeral of Pope John-Paul II joining more than two million mourners including royalty and political power brokers on St Peter's Square at Vatican City on Friday April 8, 2005. Photo by Abd Rabbo-Nebinger-Zabulon/ABACA https://www.alamy.com/jordans-king-abdullah-ii-spanish-king-juan-carlos-and-queen-sofia-danish-queen-margrethe-attend-the-funeral-of-pope-john-paul-ii-joining-more-than-two-million-mourners-including-royalty-and-political-power-brokers-on-st-peters-square-at-vatican-city-on-friday-april-8-2005-photo-by-abd-rabbo-nebinger-zabulonabaca-image402068193.html?imageid=38125FC7-540B-4784-B3AF-E4B61F50DEB6&p=1366776&pn=1&searchId=575557aada6903b52b048560f430c555&searchtype=0 Funeral of Pope John Paul II at Saint Peter's Basilica in Rome, Italy on April 8, 2005. ITALY - APRIL 08: Queen Margrethe and Prince Henrik of Denmark, Laura and George W. Bush at the Funeral of Pope John Paul II at Saint Peter's Basilica in Rome, Italy on April 8, 2005. (Photo by Eric VANDEVILLE/Gamma-Rapho via Getty Images) https://www.gettyimages.dk/detail/news-photo/queen-margrethe-and-prince-henrik-of-denmark-laura-and-news-photo/108493252 Og i parentes bemærket var det vist også den officielle begrundelse for dronning Margrethes deltagelse i pave Johannes Paul II’s bisættelse i 2005: Den danske kirkes praecipuum membrum ecclesiae, kirkens fremmeste medlem, deltog høfligt i Vatikanets statsoverhoved, biskoppen af Roms bisættelse. https://www.kristendom.dk/2014-05-27/er-paven-antikrist Dronningen til begravelse Det danske kongehus repræsenteres af dronning Margrethe og prins Henrik, når afdøde pave Johannes Paul II på fredag stedes til hvile i Rom. ... Dronning Margrethe og prins Henrik deltager fredag i begravelsen af pave Johannes Paul 2 i Rom, oplyser ceremonimester Christian Eugen-Olsen. Omkring 200 præsidenter, statsoverhoveder og ministre deltager i pavebegravelsen, der begynder kl. 10 og ventes at vare i tre timer. Roms bystyre venter, at op mod to millioner mennesker vil deltage i begravelsen, og at fire millioner vil være i den italienske hovedstad som følge af pavens død. /ritzau/ https://www.berlingske.dk/internationalt/dronningen-til-begravelse

2006May19 Margrethe 2 in Rome

Poop Benedict 16 meets Queen Margrethe 2 of Denmark during an audience in his private library at the Vatican in Rome. https://www.gettyimages.co.nz/detail/news-photo/pope-benedict-xvi-receives-queen-margrethe-ii-of-denmark-on-news-photo/57655231 Du kan se et TV Avisen-indslag fra dronningens møde med pave Benedikt i 2006 her *Scroll lidt ned på siden*: https://www.dr.dk/nyheder/indland/symbolsk-visit-kronprinsparret-besoeger-paven

Reformations 500 fejring i Norden

Folkekirken har droppet modstanden mod paven ... Med pave Frans’ besøg i Sverige i dag lukkes også et omdiskuteret kapitel i den danske folkekirkes omgang med den katolske kirkes pave. I dag er to danske biskopper samlet under samme tag som pave Frans i Lund Domkirke for i fælles bøn at markere Reformationens 500 års jubilæum. For 27 år siden var det mellemkirkelige klima så koldt, at det højst kunne blive til en beskeden aftensang i Roskilde Domkirke med daværende pave Johannes Paul II og de danske biskopper. ... Så selvom der måske stadig vil komme brokkerier over folkekirkens tilnærmelse til den katolske kirke, er tiden forbi, hvor folkekirken ikke fuldt ud byder paven velkommen,” siger Theodor Jørgensen. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/folkekirken-har-droppet-modstanden-mod-paven

2017 Prime minister Lars Løkke in Rome

Prime minister Lars Løkke celebrates the Roman treaty of Roman European Union in the Vatican and to listen to the poop in regards of it beside getting a Blessing from Mister Antichrist himself 666! 2017 ""Ikke desto mindre skal der være fest i Rom, hvor lederne af de 27 lande *Modsat England*, der bliver i EU, lørdag vil markere 60-årsdagen for samarbejdet. Det vil de gøre på det sted, hvor seks lande i 1957 underskrev Rom-traktaten, det europæiske samarbejdes dåbsattest. ... I Rom-erklæringen fastslår de 27 EU-lande, at de er stolte af, hvad EU har opnået, siden samarbejdet blev indledt for 60 år siden på ruinerne af to verdenskrige. ... Stats- og regeringscheferne var fredag aften i audiens hos pave Frans i Vatikanet. Pavens budskab var, at Europa må kæmpe mere for at udbrede sin arv af idealer og åndelige værdier. - For det er den bedste modgift mod vores tids vakuum af værdier, der udgør et frugtbart terræn for alle former for ekstremisme *Sand Protestantism?*, sagde den katolske kirkes overhoved."" - http://www.berlingske.dk/internationalt/kriseramt-eu-fejrer-sig-selv-ved-at-udstikke-nye-maal Statsminister Lars Løkke nede i Rom for Velsignelse af Antikrist 666. https://denkorteavis.dk/2017/pavens-handspalaeggelse-af-lars-lokke-og-de-andre-statsledere-fra-eu Lars Løkke Rasmussen, der fredag ankom til Rom, siger, at EU "har været en fantastisk succes". https://borsen.dk/nyheder/politik/loekke-om-foedselaren-eu-har-vaeret-en-fantastisk-succes-2uhtf ""Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) føler sig inspireret, efter at han fredag aften hørte pave Frans tale i Vatikanet."" https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/loekke-paa-peterspladsen-eu-kan-laere-af-lytte-til-paven Ikke desto mindre skal der være fest i Rom, hvor lederne af de 27 lande, der bliver i EU, lørdag vil markere 60-årsdagen for samarbejdet. Det vil de gøre på det sted, hvor seks lande i 1957 underskrev Rom-traktaten, det europæiske samarbejdes dåbsattest. ... Pavens budskab var, at Europa må kæmpe mere for at udbrede sin arv af idealer og åndelige værdier. "For det er den bedste modgift mod vores tids vakuum af værdier, der udgør et frugtbart terræn for alle former for ekstremisme," sagde den katolske kirkes overhoved. https://borsen.dk/nyheder/politik/loekke-om-foedselaren-eu-har-vaeret-en-fantastisk-succes-2uhtf Løkke kom for sent til møde med paven *Med video* Det var en tydeligt brødbetynget dansk statsminister, som under udrykning og politieskorte ankom flere minutter for sent til Vatikanet i Rom fredag aften. Men flyforsinkelser betød, at statsministeren kom for sent, lyder det fra TV 2's korrespondent på stedet Eva Ravnbøl, som overværede statsministerens sene ankomst. Mødet fandt sted i det Apostolske Palads Nord for Peterspladsen i Rom, og Lars Løkke Rasmussen var den absolut sidst ankomne. https://nyheder.tv2.dk/udland/2017-03-24-loekke-kom-for-sent-til-moede-med-paven

2018Nov08 Future king and Queen Whoring with Rome

For første gang siden 2006 besøger medlemmer af kongehuset paven i den hellige stat, Vatikanet. ... Audiensen hos paven er ikke kun parrets første, men det er også et af de få, der har været fra de danske kongelige i løbet af de seneste 50 år. https://folkebladetlemvig.dk/artikel/paven-fik-musselmalet-vase-i-audiensgave-af-kronprinsparret-2018-8-11 Billedbladet: Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary fortæller om besøget hos Pave Frans https://www.youtube.com/watch?v=u4TKAeDOaYA Rome Reports: Crown Prince of Denmark visits the Pope *Frede Calling the Poop his Holiness* https://www.youtube.com/watch?v=VJU17s6RnoU *Kongelige besøg i Vatikanet 2018 KronPrins Frederik og behjælper/hjælperske Mary klædt i sort.* Kronprinsesse Mary bar et sort slør under mødet - Hvilket er et udtryk for respekt for den katolske kirkes overhoved https://www.dr.dk/nyheder/udland/sloerklaedt-kronprinsesse-mary-hilste-paa-pave-frans#!/ Pave Frans er både presset af sagerne om præsters misbrug af børn og unge og modstandere i kirkens mere konservative kredse. I dag kommer det danske kronprinspar i audiens. ... - Det er overhovedet for Vatikanstaten, der møder det kommende danske statsoverhoved, men samtidigt er det også en katolsk leder, der møder fremtidens overhoved for Folkekirken, fortæller han. https://www.dr.dk/nyheder/indland/symbolsk-visit-kronprinsparret-besoeger-paven - Personligt repræsenterer Rom også fortiden og nutiden for mig *Frede*, eftersom det var her, jeg spurgte min kone, om hun ville gifte sig med mig, fortalte kronprinsen ifølge Berlingske onsdag. https://folkebladetlemvig.dk/artikel/paven-fik-musselmalet-vase-i-audiensgave-af-kronprinsparret-2018-8-11 https://www.billedbladet.dk/kongelige/danmark/video-kronprinsesse-mary-og-frederik-fortaeller-om-moedet-med-paven https://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-11-08-kronprinsparret-pa-sjaeldent-besog-hos-paven https://jyllands-posten.dk/indland/ECE10994028/paven-fik-musselmalet-vase-i-audiensgave-af-kronprinsparret/


Diverse Miscellaneous

Jesuitternes Barok: ""Barokken er en vestlig kulturperiode, som begyndte i første del af 17. århundrede i Rom. Barokken opstod i forlængelse af modreformationen som en arkitektonisk stil, der skulle demonstrere den katolske kirkes magt. Den er kendetegnet ved drama og storhed i skulpturer, malerier, litteratur, dans og musik."" Frimurer titler: generalstormester, overpræsident, højeste styrer, Most worshipful master I henhold til de stærke Jyders protest i 1700: rationalisme *Frankrig fik ikke sin Protestantiske Revolution og fik deraf senere Jesuitternes Sataniske Revolution i Frankrig, the satanic "Goddess" of Reason* Rationalisme er den opfattelse, at den menneskelige fornuft (i modsætning til guddommeligt åbenbaret eller jordisk autoritet og i modsætning til følelser, fantasi og empiri) er en væsentlig kilde og muligvis hovedkilden til erkendelse. https://denstoredanske.lex.dk/rationalisme hævdede provokerende, at oplysningen eksemplarisk kunne ses i skikkelse af Mozart (1756-1791) og hans musik. Ud over så meget andet kan denne påstand hjælpe til at undgå en hyppig opfattelse af oplysningen som en ren fornuftsdyrkelse. Hvad der måske er nok så interessant er, at samme Mozart kan medvirke til at identificere en stærk religiøs strømning i oplysningstiden, som sjældent omtales, nemlig frimureriet, jævnfør operaen Tryllefløjten. Det skal jeg vende tilbage til. - https://pure.au.dk/ws/files/105214895/oplysningens_verden_kopi.pdf Problemet, som De stærke Jyder så det, var i begge tilfælde den rationalistiske kristendom, som i oplysningstiden havde sneget sig ind i teologien: En forstands-, dyds- og fornuftskristendom, som forstyrrede »de stærkes« fokusering på, at frelsen alene sker ved Guds nåde. https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjæl/de-stærke-jyder https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Catholicism https://www.pewresearch.org/religion/2017/08/31/five-centuries-after-reformation-catholic-protestant-divide-in-western-europe-has-faded/ LUTHERAN ORTHODOXY AND ANTI-CATHOLICISM IN DENMARK - 1536-2011. Source: European Studies: A Journal of European Culture, History & Politics . 2013, Vol. 31 Issue 1, p165-189. 25p. Author(s): Møller, Jes Fabricius; Østergård, Uffe Abstract: This article shows how anti-Catholicism has influenced Danish society and the politics of the Oldenburg Monarchy1 since the Reformation. Scandinavian historians have typically had a materialist approach to history but it is argued that religious convictions played a crucial role. Legislation was dominated by a very explicit anti-Catholicism, also in the written absolutist constitution (Lex Regia, 1665). No persecutions took place and there are several examples of how Catholics were allowed to stay, work and worship, especially in the periphery of the Oldenburg conglomerate state. Absolutism was abolished in 1848-49 but the new constitution still gave a privileged position to the Lutheran state church, which is upheld until today. Although religious tolerance gained ground already in the beginning of the 19th century Lutheranism remained an integral part of Danish national identity. https://web.p.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15681858&AN=90356387&h=xTgXdE0nQh6rGRgrYnbpxlwGAg6iyyo0o4ISpL%2b2aotOE6ifrKfsjABu%2f5oCjdyRbVUau7ixQgUtFabp9FUWUw%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15681858%26AN%3d90356387 ""A Crypto-Catholic is someone who outwardly conforms to different religion while secretly remaining a Catholic in private."" Jesuit source? History of the Jesuits: Their origin, progress, doctrines, and designs by Nicolini https://www.gutenberg.org/ebooks/59723 The expulsion of Catholics from Norway, from 1613 onwards, was a precaution taken against the Counter-Reformation movement, which was orchestrated by the Kings of Denmark–Norway, but after 1814 it was orchestrated by the Norwegian government. https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Catholicism_in_Norway https://worddisk.com/wiki/Anti-Catholicism_in_Norway/ Katolsk kilde https://www.sanktandreasbibliotek.dk/laes-om/katolicismen-efter-reformationen Etter 1520 motarbeidet unionskongen den katolske kirken mer og mer, og i 1536‒1537 ble den avskaffet og forbudt, enda Norge var et fullstendig katolsk land. Kongen konfiskerte kirkegodset, kirkene og kostbarhetene, mens helgenbilder, arkiv og bøker ble ødelagt. Prestene fikk fortsette med sine katolske messer til et generasjonsskifte i 1550-åra, da lutherdommen ble tvunget hardhendt gjennom. ... Unge menn drog til skoler og universiteter i katolske land, særlig til jesuittene. Flere av dem ble prester i den lutherske kongekirken og var katolikker i hemmelighet – et slikt miljø ble rullet opp på Østlandet i 1613. Den fremste jesuitten i Nord-Europa var Laurentius Norvegus (1538–1622) fra Tønsberg, populært kalt Klosterlasse. Han ledet motreformasjonen i Norden i 1575–1622. ... Myndighetenes forfølgelse Myndighetenes kamp mot katolisismen artet seg som forfølgelse, med hets og strenge straffer (pisking og brenning av dem som forkynte sin katolske tro). Avslørte katolikker ble landsforvist, og det ble innført dødsstraff for katolske munker i 1624. § 2 i 1814-grunnloven nektet munker adgang til riket, og innreiseforbudet for jesuitter ble først opphevet i 1956. https://www.norgeshistorie.no/kirkestat/1115-katolisismen-i-norge-pa-1500-tallet.html https://da.wikipedia.org/wiki/Westfalske_fred Papistisk kilde til mod reformations kilder: Danske katolikker og den katolske tilstedeværelse i Danmark mellem reformationen og Grundloven https://www.sanktandreasbibliotek.dk/laes-om/katolicismen-efter-reformationen Reformationen i Norge var Norges brud med den romersk-katolske kirke i 1536-1537. Reformationen blev indført i Norge samtidig, som landet blev et lydland under Danmark. I Norge fandtes der ingen folkelige lutherske bevægelser på samme måde som i Danmark og Sverige. Den protestantiske konge Christian III kunne indføre reformationen i Danmark efter sin sejr i den danske tronstrid Grevens Fejde, og dermed måtte Norge følge efter. Reformationen markerer almindeligvis afslutningen på middelalderen i Norge. https://da.wikipedia.org/wiki/Reformationen_i_Norge ""As Garstein notes, few periods in European history have been as obscured by polemics as the Reformation and Counter Reformation. The Fundamental Lutheran prejudice was that the light from Wittenberg swept through Scandinavia leaving behind virtually no traces of Catholicism."" https://academic.oup.com/ahr/article-abstract/98/3/888/190551?redirectedFrom=fulltext --------------------------------------- Jesuitterne og djævlens mod-protest, 125 forbandelser imod "kætterer" https://da.wikipedia.org/wiki/Tridentinerkoncilet Andre gode informations link til Reformationen og 30 års krigen. ""The Council of Trent hurled 125 anathemas at anybody who disagreed with even one small point of the doctrines defined by it."" https://www.bereanpublishers.com/curses-and-anathemas-by-the-roman-catholic-church/ I accept also without any doubt and I confess all the other things which have been transmitted, decided and declared by the Holy Council of Trent, and by the Ecumenical Council at Vatican, specially concerning the primacy of Rome's bishop and his infallible magistry. ""14 Likewise all other things which have been transmitted, defined and declared by the sacred canons and the ecumenical councils, especially the sacred Trent, I accept unhesitatingly and profess; in the same way whatever is to the contrary, and whatever heresies have been condemned, rejected and anathematised by the church, I too condemn, reject and anathematise. This true catholic faith, outside of which none can be saved, which I now freely profess and truly hold, is what I shall steadfastly maintain and confess, by the help of God, in all its completeness and purity until my dying breath, and I shall do my best to ensure [2] that all others do the same. This is what I, the same Pius, promise, vow and swear. So help me God and these holy gospels of God."" https://www.papalencyclicals.net/councils/ecum20.htm "As well, I do condemn and regret and bring anathema to all that is in contradiction with faith, and all the false doctrines which the Church has condemned and anathematized. This true Catholic Faith, out of which no one can be saved, where I here freely confess and to which I am firmly attached, I am decided to confess constantly and keep pure and without mixture, till the last breath of my life." Signed by each member of Vatican II. Quoted in DOREA, Jan-Mar. 1991. (Robert Champagne, Box 2284, Sherbrooke, PQ J1J 3Y3.) https://web.archive.org/web/20120628170753/http://www.angelfire.com/ky/dodone/J23.html (Note: The declarations and anathemas of the Council of Trent have never been revoked. The decrees of the Council of Trent are confirmed by both the Second Vatican Council (1962-1965) and the official “Catechism of the Catholic Church” (1992).) https://www.thegospelcoalition.org/article/9-things-you-should-know-about-the-council-of-trent/ -------------------------------- Sammendrag: Den norske grunnloven av 1814 hadde forbud mot at jøder, munkeordener og jesuitter fikk oppholde seg i riket (Grl § 2). Jøde- og munkeforbudet ble opphevet henholdsvis i 1851 og 1897, jesuittforbudet i 1956. Idet protestantiske Norge fantes en antikatolsk mentalitet som gjorde at jesuittforbudet ble beholdt. Antikatolisismen kunne motiveres teologisk-kirkelig eller nasjonalistisk og liberalistisk. I den politiske behandling av jesuittforbudet henviste man til jesuittenes ødeleggende moral. Den antijesuittiske tradisjonen fra 1600–1700-tallet ble her hentet frem. På 1950-tallet kom Norge under internasjonalt press på grunn av jesuittforbudets begrensning av religionsfriheten. Det ble avgjørende for endringen av Grunnloven i 1956. Abstract: In 1814 Norway received its own constitution, which contained a ban on the Jesuit order (Grl § 2). Twice – in 1897 and 1925 – the Government made a move to abolish the paragraph, but did not succeed. The liberal and social democratic representatives in the Parliament considered the paragraph to be in conflict with the freedom of religion and the idea of tolerance. But the anti-Catholic sentiment in the population, among the clergy, and present also in the Parliament, could not be ignored. After World War II, when Norway signed the European Declaration of Human Rights, the paragraph had to be repealed. https://www.idunn.no/doi/abs/10.18261/ISSN1893-0271-2014-04-04 Source that finally found the door to the Counter-Reformation in Denmark before the Satanic Papist Catholicism for "Protestant" Freemasons dangerous snake oil coming to the soil of the Danes in 1743. Anti-Catholicism in Norway -> The Gjerpen Trial https://www.wikiwand.com/en/Anti-Catholicism_in_the_United_Kingdom Papal Curses Against Bible Distribution in the 16th Century https://www.wayoflife.org/reports/papal-curses-against-bible-distribution.html Smædevise om Paul vendekåbe In this volume the author completes his study of the period of the Counter-Reformation between the years 1537- 1622. On the basis of the original documents he reveals the underground work of the agents of the Counter-Reformation in their attempt to entice eligible students from the far North to study at Jesuit colleges in Dorpat, Vilna, Braunsberg, Prague, Graz, and Rome at the expense of the Holy See with a view to infiltrating them into the body politic of the Scandinavian kingdoms at all levels of society, viz. church, school, state bureaucracy. In his analysis the author attempts to identify the students involved and trace their degree of success. https://brill.com/view/title/1022 Beste og smarteste: At jesuittene bare var rettroende, var ikke nok. De skulle også være de beste og de smarteste av pavens soldater. Et medlem av ordenen skulle være topp utdannet, kunne latin og helst gresk, kjenne historie, filosofi og ikke minst naturvitenskaper. Ble en jesuittbror sendt ut som misjonær til fremmede land, måtte han lære landets språk og tradisjoner til bunns. Han måtte kle seg som en innfødt og gå i ett med landets befolkning. https://www.aftenposten.no/verden/i/e8784/jesuittene-elsket-og-hatet-gjennom-500-aar

Det Sataniske Frimureri

Retssag i 1975-1982 Poul Martinsen arbejdede i 1975 med en dokumentarfilm ved navn Det hemmelige Danmark, der skulle sendes på DR, hvor nogle af Den Danske Frimurerordens optagelsesritualer blev beskrevet gennem rekonstruktioner ud fra en række artikler i Politiken. Den Danske Frimurerorden protesterede imidlertid imod offentliggørelsen og fik nedlagt et fogedforbud, da man mente, at ritualerne hørte under private forhold og derfor var beskyttede mod offentliggørelse. Den 3. juni 1982 stadfæstede Højesteret fogedforbuddet og dømte endvidere, at optagelserne og samtlige kopier heraf skulle destrueres. https://freimaurer-wiki.de/index.php/Dk:_Frimureri *Jeg ved ikke hvorfor man ikke bare så dømmelsen som illegitim da Frimurerne jo selv sidder i dommerstolene og bare sendte programmet til Danskerne! Så kunne det være man kunne have fået bulldozet lortet tids nok.* Ytringsfrihed krænket I klippet med frimurerne, som Højesteret i 1982 besluttede skulle destrueres, var det også ideen, at man skulle høre en frafalden frimurer fortælle om de ceremonier, han selv havde været ude for. Og Poul Martinsen ville illustrere interviewet ved at filme en optagelsesceremoni, som filmholdet rekonstruerede på basis af de oplysninger, de fik af den tidligere frimurer. - DR’s ledelse og jeg mente, at det ville være en krænkelse af ytringsfriheden, hvis vi ikke kunne fortælle offentligheden, hvad der skete bag frimurerlogens mure. - Det kostede mig en årelang tur gennem retssystemet fra fogedret til landsret og til sidst Højesteret. – Men i Højesteret var der et par af de kappeklædte jurister, som ikke kunne lade være med at trække på smilebåndet, da filmen blev vist. De så et optog af mænd i næsten tilsvarende dragter som deres egne, der højtideligt drog gennem billedet. https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/frimurerne-fik-hans-film-destrueret/7884382 ""150 præster er frimurere Hver 13. danske præst er frimurer. Præsterne er en vigtig del af frimurernes hemmelige ritualer... Omkring 150 af Danmarks 1977 sognepræster - eller hver 13. danske sognepræst - er medlem af ordenen."" https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/150-præster-er-frimurere-0 ""og selvom cirka 150 danske folkekirkepræster endda er medlemmer af den hemmelighedsfulde loge"" https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/frimureri-er-forbudt-katolikker

Jesutterne

Jesuitter sorterer direkte under paven https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/jesuitter-sorterer-direkte-under-paven være underlagt nogens myndighed eller kompetence https://ordnet.dk/ddo/ordbog?select=sortere&query=sorterer Jesuitterne kom synligt til Danmark i 1872. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/jesuitter-sorterer-direkte-under-paven

Anticatholic laws:

Anti-Catholicism in the United Kingdom has its origins in the English and Irish Reformations under King Henry 8 and the Scottish Reformation led by John Knox. Within England the Act of Supremacy 1534 declared the English crown to be "the only supreme head on earth of the Church in England" in place of the pope. Any act of allegiance to the latter was considered treasonous because the papacy claimed both spiritual and political power over its followers. Ireland was brought under direct English control starting in 1536 during the Tudor conquest of Ireland. The Scottish Reformation in 1560 abolished Catholic ecclesiastical structures and rendered Catholic practice illegal in Scotland. Today, anti-Catholicism remains common in the United Kingdom, with particular relevance in Scotland and Northern Ireland. https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Catholicism_in_the_United_Kingdom Oliver Cromwell 1620–1658 English Lord Protector After the Gunpowder Plot of 1605 Parliament passed a series of oppressive measures adding to the restrictions imposed on Catholics during Elizabeth I's reign. ... During the 1660s and 1670s a series of penal laws were enacted which persecuted both Catholics and members of the various nonconformist groups. Enforcement of these laws unleashed a period of violent religious disturbance and hatred across England, Scotland and Wales. https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/private-lives/religion/overview/persecution/ The Gordon Riots of 1780 were several days of rioting in London motivated by anti-Catholic sentiment. They began with a large and orderly protest against the Papists Act 1778, which was intended to reduce official discrimination against British Catholics enacted by the Popery Act 1698. Lord George Gordon, head of the Protestant Association, argued that the law would enable Catholics to join the British Army and plot treason. The protest led to widespread rioting and looting, including attacks on Newgate Prison and the Bank of England[1][2][3] and was the most destructive in the history of London. https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Riots ---------------------------

PRINS HENRIK

Den næste i rækken er prins Henrik, der før sit bryllup med daværende kronprinsesse Margrethe, nu dronning Margrethe d. 2 af Danmark, hed Grev Henri de Monpezat. Prinsgemalen var - som de fleste franskmænd - medlem af den romersk-katolske kirke og skulle derfor konvertere til den protestantiske tro inden sit bryllup, der stod i Holmens Kirke i København i 1967. https://www.kristendom.dk/indføring/når-kongelige-skifter-tro Katolsk Vor Frue Kirke, Århus I anledning af HKH prins Henriks bisættelse på tirsdag, bliver der fejret en Requiem Messe mandag kl. 18.00. På selve dagen flages der på halv. Kirkens Klokker vil ringe fra kl. 10.30 - 11.00 og fra 11.45-12.15. RIP *** Prinsen var født og døbt katolsk og kommer fra en meget engageret familie. Hans søster er nonne og hans forældre kom regelmæssig i vores kirke under deres ophold i Marselisborg slot. https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1610905158964994&id=541025452619642&set=a.566905970031590 Et requiem er den romerskkatolske messe for de afdøde, missa pro defunctis, og betegnelse for den musikalske genre, hvis tekstgrundlag er denne messes forskellige led eller dele deraf. https://denstoredanske.lex.dk/requiem_-_messe_eller_musikgenre Den ene af Prins Henriks søstre, Catherine de Monpezat, er katolsk nonne. *Billede af hende ved begravelsen* https://www.berlingske.dk/samfund/billedserie-det-sidste-farvel-til-prins-henrik Han blev født ind i en stor, katolsk velhaverfamilie den 11. juni 1934 i Bordeaux-forstaden Talence. Men Henri de Montpezat voksede op i kolonien Fransk Indokina, det senere Vietnam, hvor familien gennem to generationer havde opbygget et mindre imperium. https://www.dr.dk/nekrologer/webfeature/prinshenrik ----------------------------------------- https://www.gutenberg.org/ebooks/8095 The situation of the Catholic Church in the Thirteen Colonies was characterized by an extensive religious persecution originating from Protestant sects, which would barely allow religious toleration to Catholics living on American territory. American Anti-Catholicism has its origins in the Reformation. British colonists, who were predominantly Protestant, opposed not only the Catholic Church but also the Church of England, which they believed perpetuated some Catholic doctrine and practices, and for that reason deemed it to be insufficiently Reformed. Protestants discontented with the Church of England formed the earliest religious settlements in North America. Monsignor John Tracy Ellis wrote that a "universal anti-Catholic bias was brought to Jamestown in 1607 and vigorously cultivated in all the thirteen colonies from Massachusetts to Georgia."[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_in_the_Thirteen_Colonies -----------------------------------------

sends childen to catholic school

Den indtil videre sidste konvertering i kongehuset står prins Joachims anden hustru for. Prinsesse Marie, der før sit ægteskab hed Marie Cavallier, var ligesom sin svigerfar medlem af den romersk-katolske kirke og konverterede derfor inden brylluppet i 2008 i Møgeltønder Kirke. Som kristne har de alle været døbte og har derfor ikke skulle gendøbes. For dem alle på nær Dronning Ingrid har det dog været gældende, at de skulle "indføres i den evangelisk-lutherske troslære", som det hedder - inden optagelsen i folkekirken. https://www.kristendom.dk/indføring/når-kongelige-skifter-tro I 2015 var det tid til, at den seksårige prins skulle begynde i skole. Han går på Sct. Joseph Søstrenes Skole, som er en katolsk skole i Charlottenlund. (Foto: Thomas Laursen) https://www.seoghoer.dk/kongelige/se-de-nye-billeder-af-prins-henrik Spændt prins Henrik begynder i katolsk skole ... En glad og spændt prins Henrik hilste veloplagt på pressen, der var stimlet sammen for at få et foto af drengen, der i dag, fredag, begynder i børnehaveklasse på den katolske privatskole Sankt Joseph Søstrenes Skole i Charlottenlund. Forældrene, prins Joachim og prinsesse Marie, var akkurat lige så stolte, som alle forældre er på den store og uforglemmelige dag. https://www.avisen.dk/spaendt-prins-henrik-begynder-i-katolsk-skole_339012.aspx Derfor sender Joachim sønnen i katolsk skole ... Prins Henrik fotograferet på sin første skoledag sammen med lillesøster Athena. Prinseparrets afslørede i dag, hvorfor de har valgt en katolsk skole til den lille prins. Der er flere grunde til, at prins Joachim og prinsesse Marie har valgt en katolsk skole til den 6-årige prins Henrik. Prins Henrik havde i dag sin første skoledag i børnehaveklasse på den katolske privatskole Sankt Joseph Søstrenes Skole i Charlottenlund. Og nu løfter prins Joachim sløret for, hvorfor han og Marie har valgt lige netop den skole, skriver BT. - Det er en skole, som faktisk lever op til de idealer og ønsker, vi har til en skole og ikke mindst den undervisning, skolen har, som vi synes er passende. Og når den så oven i købet ligger i nabolaget, var det helt naturligt, vi valgte den, forklarede prins Joachim ifølge BT, da familien stillede op til den traditionelle fotografering. https://www.avisen.dk/derfor-sender-joachim-soennen-i-katolsk-skole_339078.aspx "Derfor vælger vi romersk-katolsk skole" Ligesom sin yngste storebror skal prinsesse Athena gå på den romersk-katolsk privatskole Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup, tæt på familiens hjem i Klampenborg. Det er en helt særlig grund til at forældrene er begejstrerede for netop den skole. - Det er en skole, der giver en masse gode værdier til børnene og et selvværd. De får en respekt og interesse for sine medmennesker. Det er et sted, hvor eleverne lærer at omgås hinanden på tværs af aldre, hjælpe hinanden og drage omsorg for hinandens trivsel, sagde prins Joachim. https://underholdning.tv2.dk/royale/2017-08-11-genert-prinsesse-athena-gemte-sig-paa-foerste-skoledag Det danske kongehus 11 August 2017 H.H. Prinsesse Athena har i dag haft første skoledag på Sct. Joseph Søstrenes Skole i Ordrup. https://www.facebook.com/detdanskekongehus/posts/534563750215544/ https://sct-joseph.skoleporten.dk/sp/175595/text/Formål *0-9 klasse* § 2. Skolen bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende. ... Stk. 3. Skolen er sin >>>økumeniske<<< opgave bevidst. Skolens placering. https://www.google.com/maps/place/Sct.+Joseph+Søstrenes+Skole/@55.7343571,12.5208153,12z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4a4c14ba56c15557!8m2!3d55.7619376!4d12.5721025 --------------------- Den danske tronfølge Arvefølgen efter Margrethe 2.: Kronprins Frederik Prins Christian Prinsesse Isabella Prins Vincent Prinsesse Josephine Prins Joachim Prins Nikolai Prins Felix Prins Henrik Prinsesse Athena Prinsesse Benedikte Se også Tronfølgeloven https://www.wiki.da-dk.nina.az/Prins_Henrik_(født_2009).html --- PAVEN BESØGER SVERIGE ... Formålet er at markere viljen til fortsætte den dialog mellem katolikker og lutheranere, som blev indledt i midten af 1960’erne efter 2. Vatikankoncil; et stort kirkemøde i den romersk-katolske kirke, som blandt andet betød, at den katolske kirke besluttede at gå ind i den tværkirkelige dialog. ... - Efter 2. Vatikankoncil meldte den katolske kirke sig ind i det tværkirkelige arbejde, og der blev oprettet nationale kirkeråd i alle nordiske lande, hvor den katolske kirke også var repræsenteret, fortæller Peter Lodberg, der i en årrække har været engageret i økumenisk (tværkirkeligt) arbejde, blandt andet som formand for Det Økumeniske Råd i Danmark. ... Professor i historie ved Lunds Universitet Yvonne Maria Werner forklarer, at katolikker tidligere har været et ofte brugt fjendebillede i den offentlige debat i Sverige. Men i de seneste årtier er det i stedet islam og muslimer, der er kommet negativt fokus på, mens synet på katolikker er blevet mere positivt. - De negative billeder, der for 50-60 år siden blev tegnet af katolikker som fremmede og ikke-svenske og som en trussel mod svensk national identitet, er stort set de samme, som i dag tegnes af muslimer. Man kan sige, at muslimer og islam har overtaget den plads, katolikker tidligere havde i debatten, og i stedet er der nu øget fokus på en svensk identitet, hvor kristendom og svenskhed koble, men hvor det ikke er så afgørende, om man er katolik eller protestant, siger hun. Hun har forsket i katolicismens genetablering i Norden efter reformationen og peger på, at der i alle nordiske lande langt op i tiden har været en stærk anti-katolsk stemning, bl.a. fordi man kunne se, hvordan katolske partier andre steder i verden arbejdede på at indføre en katolsk idealstat, mens paverne talte imod sekulariseringen og sekulære stater. - Men det ændrede sig efter 2. Vatikankoncil, hvor den ideologi blev lagt på hylden, og det fik skræmmebilledet af den katolske kirke til at blegne, også i Norden, selvfølgelig også i takt med, at de lokale katolske kirker engagerede sig i økumenisk arbejde, siger hun. ... Grundloven af 1849 sikrede religionsfrihed, og i årene herefter blev der oprettet en del katolske menigheder, skoler og sociale institutioner i Danmark. https://www.dr.dk/nyheder/kultur/tro/pave-frans-goer-katolicismen-mere-populaer-i-norden-0 Da der sidst var en pave på besøg i Danmark, i 1989, skrev Kristeligt Dagblad så meget om det, at man kunne købe en udgivelse med de samlede artikler og debatindlæg bagefter. Besøget gav nemlig anledning til megen polemik, allerede inden Johannes Paul II betrådte den danske jord. https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/pavens-foerste-besoeg-i-danmark-delte-kirken Kære Darkijah Jehovahsøn, Tak for din mail. For de større linjer i forholdet mellem Danmark og Vatikanet kan et godt sted at starte måske være flerbindsværket ”Dansk Udenrigspolitisk Historie”, hvor du utvivlsomt vil kunne finde henvisninger til mere specialiseret litteratur, og hvor bd. 6 dækker tiden efter 1973, jf. anmeldelsen i Historisk Tidsskrift, her: Visning af: Dansk udenrigspolitiks historie. Red.: Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen. Bind 6: Europæisk og globalt engagement 1973-2006. Af Nikolaj Petersen. Danmarks Nationalleksikon, København, 2006. (2.udgave). (tidsskrift.dk) Du kan læse nærmere om arkivalierne fra danske repræsentationer i udlandet i vores guide til Rigsarkivets samlinger, her: Guide-II-2-komp.pdf (sa.dk) (s. 497-511) De enkelte arkiver og arkivserier hos os i Rigsarkivet kan søges frem via vores database DAISY: Søg efter arkivalier (sa.dk) Du kan måske også have glæde af denne oversigt over dansk gesandtskabspersonale i udlandet indtil 1914: arkivvseriens indholdsoversigt (sa.dk) og den tilsvarende over udenlandsk gesandtskabspersonale i Danmark: arkivvseriens indholdsoversigt (sa.dk) Med venlig hilsen Per Seesko-Tønnesen Arkivar (forsker) Brugerservice Rigsarkivet --- Ambassaden Bruxelles, den 4. juli 2022 Kære Darkijah-Anders Jehovasøn, Tak for din mail. Ambassaden sidder desværre ikke inde med informationer om dansk anerkendelse af Vatikanets regering, men måske har det interesse i forhold til dit spørgsmål at vide, at de diplomatiske relationer mellem Danmark og Vatikanstaten blev (gen)etableret i 1982 efter en afbrydelse siden reformationen i 1536. Genoptagelsen af relationerne med Vatikanstaten i 1982 blev gennemført efter en fælles beslutning herom mellem Danmark, Norge og Sverige. Med mindre du allerede har set det, kan du finde øvrig information omkring Vatikanstaten på ambassadens hjemmeside her : Om Vatikanet (um.dk). Bedste hilsener, Uta von Fintel Ambassade de Danemark Rue d'Arlon 73 B-1040 Bruxelles