JesusGod-Pope666.Info

Bible translation

Hebrew: Westminster Leningrad with Nikuds

- - - - - - - - Chapter 1: - - - - - - - -

- - - - 1:1 - - - -

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ׃

be-ray-SHit ba-Ra E-lo-Him ayt hash-sha-Ma-jim ve-AYt ha-A-retz:

In the beginning the Gods created the heavens and the land:

I begyndelsen skabte Guderne himlende og landet:

- - - - 1:2 - - - -x

וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל־פְּנֵי תְהֹום וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל־פְּנֵי הַמָּיִם׃

ve-ha-A-retz ha-je-Tah To-hu, va-Vo-hu ve-Cho-shech al pe-Nay te-Hom ve-Ru-ach E-lo-Him me-ra-Che-fet al pe-Nay ham-Ma-jim.

And there was no land, and emptiness and darkness was upon the faces of the deep, and the Spirit/Wind of the Gods was hovering/moved upon the faces of the waters.

Og der var intet land, og øde og mørke var ovenpå ansigternes dyb, og Gudernes Ånd svævede ovenpå ansigternes vande.

- - - - 1:3 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אֹור וַיְהִי־אֹור׃

vai-Jo-mer E-lo-Him je-Hi or, vai-hi or

And the Gods said let there be light, and there was light.

Og Guderne sagde lad der være lys, og der var lys.

- - - - 1:4 - - - -

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאֹור כִּי־טֹוב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאֹור וּבֵין הַחֹשֶׁךְ׃

vai-Jar E-lo-Him et-ha-Or ki-Tov vai-jav-Dayl E-lo-Him bayn ha-Or u-Vayn ha-Cho-shech:

And the Gods saw that the light was good and They parted the light from the darkness.

og Guderne så at lyset var godt og De delte lyset fra mørket.

- - - - 1:5 - - - -

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים ׀ לָאֹור יֹום וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יֹום אֶחָד׃ פ

vai-jiq-Ra E-lo-Him la-Or Jom ve-la-Cho-shech Qa-ra Lai-lah, vai-hi E-rev vai-hi Vo-ker Jom e-Chad:

and the Gods called the light day and the darkness They called night, and there was evening and there was morning, the first day.

og Guderne kaldte lyset for dag og mørket kaldte De nat, og der var aften og der var morgen, den første dag.

- - - - 1:6 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי רָקִיעַ בְּתֹוךְ הַמָּיִם וִיהִי מַבְדִּיל בֵּין מַיִם לָמָיִם׃

vai-Jo-mer E-lo-Him je-Hi ra-Qi-a be-Toch ham-Ma-jim vi-Hi mav-Dil bayn Ma-jim la-Ma-jim:

And the Gods said let there be space in the midst of the waters to divide the waters from the waters.

Og Guderne sagde lad der være rum i vandenes midte til at dele vandene fra vandene.

- - - - 1:7 - - - -

וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־הָרָקִיעַ וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ וַיְהִי־כֵן׃

vai-Ja-as E-lo-Him et-ha-ra-qi-a vai-jav-Dayl bayn ham-Ma-jim a-Sher mit-Ta-chat la-ra-Qi-a u-Vayn ham-Ma-jim a-Sher me-Al la-ra-Qi-a vai-hi Chen:

And the Gods made the space and They parted between the waters that is under the space from the waters that is upon the space, and so it was.

Og Guderne lavede rummet og De delte imellem vandene som er under rummet fra vandene som er ovenpå rummet, og således var det.

- - - - 1:8 - - - -

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָרָקִיעַ שָׁמָיִם וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יֹום שֵׁנִי׃ פ

vai-jiq-Ra E-lo-Him la-ra-Qi-a sha-Ma-jim, vai-hi E-rev vai-hi Vo-qer Jom shay-Ni

And the Gods called the space for heavens - and there was evening and there was morning, the second day.

Og Guderne kaldte rummet for himlende, og der var aften og der var morgen, den anden dag.

- - - - 1:9 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל־מָקֹום אֶחָד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה וַיְהִי־כֵן׃

vai-Jo-mer E-lo-Him jiq-qa-Vu ham-Ma-jim mit-Ta-chat ha-sha-Ma-jim El ma-Qom e-CHad ve-tay-ra-Eh hai-jab-ba-Shah vai-hi CHayn:

And the Gods said gather the waters underneath the Heavens into one and let the dry appear, and so it was.

Og Guderne sagde saml vandene under himlende til et og lad det tørre fremkomme, og således var det.

- - - - 1:10 - - - -

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים ׀ לַיַּבָּשָׁה אֶרֶץ וּלְמִקְוֵה הַמַּיִם קָרָא יַמִּים וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹוב׃

vai-jiq-Ra E-lo-Him lai-jab-ba-Shah E-retz ul-miq-Vayh ham-Ma-jim qa-Ra jam-Mim, vai-Jar E-lo-Him ki Tov.

and the Gods called the dry for land and the collected waters called They seas, and the Gods saw that it was good.

og Guderne kaldte det tørre for land og de samlede vande kaldte De havende, og Guderne så at det var godt.

- - - - 1:11 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי לְמִינֹו אֲשֶׁר זַרְעֹו־בֹו עַל־הָאָרֶץ וַיְהִי־כֵן׃

vai-Jo-mer E-lo-Him tad-SHay ha-A-retz De-she AY-sev matz-Ri-a Ze-ra aytz pe-Ri O-seh pe-Ri le-mi-No a-SHer zar-ov vo al ha-A-retz vai-hi CHayn:

And the Gods said...the land... the land, and so it was:

Og Guderne sagde...landet... landet, og således var det:

- - - - 1:12 - - - -

וַתֹּוצֵא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע לְמִינֵהוּ וְעֵץ עֹשֶׂה־פְּרִי אֲשֶׁר זַרְעֹו־בֹו לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹוב׃

vat-to-Tzay ha-A-retz De-she AY-sev maz-Ri-a ze-ra le-mi-Nay-hu ve-AYtz o-seh pe-Ri a-Sher zar-ov vo le-mi-Nay-hu vai-Jar E-lo-Him ki Tov:

and the land brought forth...vai-Jar E-lo-Him ki Tov.

og landet bragte frem/frembragte....og Guderne så at det var godt.

- - - - 1:13 - - - -

וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יֹום שְׁלִישִׁי׃ פ

vai-hi E-rev vai-hi Voqer Jom she-li-SHi:

and there was evening and there was morning the third day.

og der var aften og der var morgen den tredje dag.

- - - - 1:14 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהַבְדִּיל בֵּין הַיֹּום וּבֵין הַלָּיְלָה וְהָיוּ לְאֹתֹת וּלְמֹועֲדִים וּלְיָמִים וְשָׁנִים׃

vai-Jo-mer E-lo-Him je-Hi me-o-Rot bir-Qi-a ha-sha-Ma-jim le-hav-Dil bayn ha-Jom u-Vayn ?hal-Lai-lah? ve-ha-Ju le-o-Tot ul-Mo-a-Dim ul-ja-Mim ve-sha-Nim:

And the Gods said let there be lightsources in the space of the heavens to divide between the day and between the night to be signals for times and for days and years

Og Guderne sagde lad der være lyskilder i himlendes rum til at dele mellem dagen og mellem natten til at være signaler for tider og for dage og år

- - - - 1:15 - - - -

וְהָיוּ לִמְאֹורֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל־הָאָרֶץ וַיְהִי־כֵן׃

ve-ha-Ju lim-o-Rot bir-Qi-a ha-sha-Ma-jim le-ha-Ir al ha-A-retz vai-hi CHen

and let them be for lightsources in the space of the heavens to be light upon the land(to give light upon the earth and so it was.), and so it was:

og lad dem være for lyskilder i rummets himle til at være lys på landet, og således var det:

- - - - 1:16 - - - -

וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת־הַמָּאֹור הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיֹּום וְאֶת־הַמָּאֹור הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכֹּוכָבִים׃

vai-Ja-as E-lo-Him et she-Nay ham-mo-Rot??? ha-ge-do-Lim et ham-ma-or ha-go-Dol le-mem-She-let hai-Jom ve-Et ham-ma-or haq-qa-Ton le-mem-She-let hal-Lai-lah ve-AYt ha-ko-cha-Vim:

and the Gods made two great lightsources and the greatest lightsource to rule the day and the smaller lightsource, with the stars, to rule the night...

og Guderne lavede to store lyskilder, og den største lyskilde til at herske over dagen og den mindre lyskilde, med stjernerne, til at herske over natten ...

- - - - 1:17 - - - -

וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל־הָאָרֶץ׃

vai-ji-Tayn o-Tam E-lo-Him bir-Qi-a hash-sha-Ma-jim le-ha-Ir al ha-A-retz:

And the Gods let the space of the Heavens give light upon the land.

og Guderne lod rummets himle give lys på landet.

- - - - 1:18 - - - -

וְלִמְשֹׁל בַּיֹּום וּבַלַּיְלָה וּלֲהַבְדִּיל בֵּין הָאֹור וּבֵין הַחֹשֶׁךְ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹוב׃

ve-lim-SHol bai-Jom u-va-Lai-lah u-la-hav-Dil bayn ha-Or u-Vayn ha-CHo-shech vai-Jar E-lo-Him ki Tov:

And to rule in the day and in the night and to divide between the light from the darkness, and the Gods saw that it was good.

Og til at herske over dagen og over natten og skelne mellem lyset fra mørket, og Guderne så at det var godt.

- - - - 1:19 - - - -

וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יֹום רְבִיעִי׃ פ

vai-hi E-rev vai-hi Voker Jom re-vi-I

and there was evening and there was morning the fourth day

og der var aften og der var morgen den fjerde dag

- - - - 1:20 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יִשְׁרְצוּ הַמַּיִם שֶׁרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה וְעֹוף יְעֹופֵף עַל־הָאָרֶץ עַל־פְּנֵי רְקִיעַ הַשָּׁמָיִם׃

vai-Jo-mer E-lo-Him jish-re-TZu ham-Ma-jim SHe-retz Ne-fesh chai-Jah ve-Of je-o-Fayf al ha-A-retz al-pe-Nay re-Qi-a hash-sha-Ma-jim:

And the Gods said... upon the earth upon the faces of the space of the Heavens (heavenlies? heavenly plural?)

Og Guderne sagde

- - - - 1:21 - - - -

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים וְאֵת כָּל־נֶפֶשׁ הַחַיָּה ׀ הָרֹמֶשֶׂת אֲשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּיִם לְמִינֵהֶם וְאֵת כָּל־עֹוף כָּנָף לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹוב׃

vai-jiv-Ra E-lo-Him et hat-tan-ni-Nim hag-ge-do-Lim ve-AYt kol Ne-fesh ha-chai-Jah ha-ro-Me-set a-SHer sha-re-TZu ham-Ma-jim le-mi-ne-Hem ve-AYt kol of ka-Naf le-mi-Nay-hu vai-Jar E-lo-Him ki Tov

E

D

- - - - 1:22 - - - -

וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים לֵאמֹר פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת־הַמַּיִם בַּיַּמִּים וְהָעֹוף יִרֶב בָּאָרֶץ׃

vay-Va-rech o-Tam E-lo-Him lay-Mor pe-Ru u-re-Vu u-mil-U et ham-Ma-jim bai-jam-Mim ve-ha-of Ji-rev ba-A-retz.

E

D

- - - - 1:23 - - - -

וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יֹום חֲמִישִׁי׃ פ

vai-hi erev vai-hi voker jom cha-mi-shi

and there was evening and there was morning the fifth day

og der var aften og der var morgen den femte dag

- - - - 1:24 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תֹּוצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ בְּהֵמָה וָרֶמֶשׂ וְחַיְתֹו־אֶרֶץ לְמִינָהּ וַיְהִי־כֵן׃

vai-Jo-mer E-lo-Him to-TZay ha-A-retz Ne-fesh chai-Jah le-mi-Nah be-hay-Mah va-Re-mes ve-chai-tov E-retz le-mi-Nah vay-hi CHayn:

And the Gods said... and so it was:

Og Guderne sagde... og således var det:

- - - - 1:25 - - - -

וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־חַיַּת הָאָרֶץ לְמִינָהּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ וְאֵת כָּל־רֶמֶשׂ הָאֲדָמָה לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹוב׃

vai-Ja-as E-lo-Him et chai-Jat ha-A-retz le-mi-Nah ve-Et hab-be-hay-Mah le-mi-Nah ve-AYt kol Re-mes ha-a-da-Mah le-mi-Nay-hu vai-Jar E-lo-Him ki Tov.

E

D

- - - - 1:26 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעֹוף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל־הָאָרֶץ וּבְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ׃

vai-Jo-mer E-lo-Him na-a-Seh a-Dam be-tzal-May-nu kid-mu-Tay-nu ve-jir-Du vid-Gat hai-Jam u-ve-of hash-sha-Ma-jim u-vab-be-hay-Mah u-ve-CHol ha-A-retz u-ve-CHol ha-Re-mes ha-ro-Mays al-ha-A-retz

And the Gods said let us make Adam in our image like our likeness...

og Guderne Sagde lad os skabe Adam i vores billede i vores lignelse...

- - - - 1:27 - - - -

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים ׀ אֶת־הָאָדָם בְּצַלְמֹו בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתֹו זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם׃

vai-jiv-Ra E-lo-Him et ha-a-Dam be-tzal-Mo be-TZe-lem E-lo-Him ba-Ra o-To za-CHar u-ne-qay-Vah ba-Ra o-Tam

And the Gods created the Earthling in Their/His image, in the image of the Gods created They/He them, He and She

Og Guderne skabte Jordlingen i Deres/Hans billede, i Gudernes billede skabte De/Han dem Han og Hun skabte han dem

- - - - 1:28 - - - -

וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת־הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעֹוף הַשָּׁמַיִם וּבְכָל־חַיָּה הָרֹמֶשֶׂת עַל־הָאָרֶץ׃

vay-Va-rech o-Tam E-lo-Him vai-Jo-mer la-Hem E-lo-Him pe-Ru u-re-Vu u-mil-U et ha-A-retz ve-chiv-SHu-ha u-re-Du bid-Gat hai-Jam u-ve-of hash-sha-Ma-jim u-ve-CHol chai-Jah ha-ro-Me-set al ha-A-retz.

;

E

D

- - - - 1:29 - - - -

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים הִנֵּה נָתַתִּי לָכֶם אֶת־כָּל־עֵשֶׂב ׀ זֹרֵעַ זֶרַע אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי כָל־הָאָרֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵץ אֲשֶׁר־בֹּו פְרִי־עֵץ זֹרֵעַ זָרַע לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה׃

vai-Jo-mer E-lo-Him hi-Nayh na-Tat-ti le-Chem et kol AY-sev zo-Ray-a Ze-ra a-SHer al pe-Nay chol ha-A-retz ve-Et kol ha-AYtz a-SHer bo fe-ri aytz zo-Ray-a Za-ra la-Chem ji-Jeh le-och-Lah

E

D

- - - - 1:30 - - - -

וּלְכָל־חַיַּת הָאָרֶץ וּלְכָל־עֹוף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל ׀ רֹומֵשׂ עַל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־בֹּו נֶפֶשׁ חַיָּה אֶת־כָּל־יֶרֶק עֵשֶׂב לְאָכְלָה וַיְהִי־כֵן׃

u-le-chol chai-Jat Ha-a-retz u-le-chol of hash-sha-Ma-jim u-le-Chol ro-Mays al-ha-A-retz a-Sher bo Ne-fesh chai-Jah et-kol Je-req AY-sev le-och-Lah vai-hi chen:

E

D

- - - - 1:31 - - - -

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה־טֹוב מְאֹד וַיְהִי־עֶרֶב וַיְהִי־בֹקֶר יֹום הַשִּׁשִּׁי׃ פ

vai-Jar E-lo-Him et kol a-Sher a-Sah ve-hin-nayh Tov me-Od vai-hi E-rev vai-hi Vo-qer Jom hash-shish-SHi:

And the Gods Saw all that They had made, and behold it was very good, and there was evening and there was morning the six day:

og Guderne så alt det De havde lavet, og påså at det var virkelig godt, og der var aften og der var morgen den sjette dag:

- - - - 2:1 - - - -

וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל־צְבָאָם׃

vai-chul-Lu ha-sha-Ma-jim ve-ha-A-retz ve-chol tze-va-Am

and They finished the heavens and the land and all the host - everything in them.

og De færdiggjorde Himlende og landet og alt - der i dem var...

- - - - 2:2 - - - -

וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיֹּום הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתֹּו אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּשְׁבֹּת בַּיֹּום הַשְּׁבִיעִי מִכָּל־מְלַאכְתֹּו אֲשֶׁר עָשָׂה׃

vai-Chal E-lo-Him bai-Jom hash-shi-vi-I me-lach-To a-Sher a-Sah vai-jish-Bot bai-Jom hash-shi-vi-I mik-kol me-lach-To a-Sher a-Sah

E

D

- - - - 2:3 - - - -

וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת־יֹום הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתֹו כִּי בֹו שָׁבַת מִכָּל־מְלַאכְתֹּו אֲשֶׁר־בָּרָא אֱלֹהִים לַעֲשֹׂות׃ פ

vai-Va-rech E-lo-Him et Jom hash-she-vi-I vai-qad-Daysh o-To ki vo sha-Vat mik-kol me-lach-To a-Sher ba-Ra E-lo-Him la-a-Sot:

And the Gods blessed the seventh day and sanctified it... set it apart -

og Guderne velsignede den syvende dag og gjorde den hellig... satte den til side

- - - - 2:4 - - - - End or beginning of story?

אֵלֶּה תֹולְדֹות הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם בְּיֹום עֲשֹׂות יְהוָה אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם׃

AYl-leh tol-Dot hash-sha-Ma-jim ve-ha-A-retz be-hib-ba-re-Am be-Jom a-Sot je-ho-vah E-lo-Him E-retz ve-sha-Ma-jim

This was the begetting of the heavens and the land, in the days when they where created, when the Gods Jehovah made the Land and the Heavens.

Dette var stamhistorien om himlende og landet, i de dage da de blev skabt, da Guderne Jehovah lavede landet og himlende.